Excerpt from The Defender E2

The Defender E2

TV series

Director

Tomáš Mašín

DoP

 Dušan Husár

Production

ČT

Series focuses on a teacher Aleš Pelán who becomes School Ombudsman to stand up for children, parents and teachers in need. Pelán’s cases include teacher bullied by her students, ivestigation of Pupil’s suicide, girl who has never attended school, parents of students harassed by their classmate or sexual abuse of students by their teacher. All episodes are inspired by real cases.

Ochránce

Každý někdy potřebuje zastání. Školský ombudsman Aleš Pelán řeší případy, které se dotýkají českého školství, a otevírá debatu o problémech, s nimiž se nezřídka potýkají učitelé, rodiče, žáci i další pedagogičtí pracovníci. Pelánovy případy zahrnují učitelku šikanovanou žáky, vyšetřování sebevraždy žáka, dívku, která nikdy nechodila do školy, rodiče žáků obtěžovaných spolužákem nebo sexuální zneužívání žáků učitelem. Všechny epizody jsou inspirovány skutečnými případy.

Seriál byl oceněn Českým lvem za nejlepší TV sérii 2021.