Dumb Show

Theatre Play

Director

Tomáš Mašín

Theatrical Script

Joe Penhall

Theatre

Divadlo Bez zábradlí

premiere 5.4.2023

A popular TV comedian meets a pair of dedicated bankers in a hotel room to arrange a private banking account. Alcohol, drugs and one unpleasant surprise. The bankers are in fact tabloid journalists who are using subterfuge to lure the entertainer for a scandalous story. Full of sharp dialogue, the play takes an uncompromising swipe at the relationship between celebrity and tabloid, where both sides are willing to betray themselves in order to stay on top.

An entertaining game unfolds in which the roles of the controlling and the controlled swap back and forth in unexpected twists and turns. Full of witty dialogue, the play touches on issues of ethics, media exploitations and personal responsibility.

Starring: Karel Zima, Dana Morávková and Jan Řezníček

Bavič

Populární televizní bavič se na hotelovém pokoji setkává s dvojicí oddaných bankéřů za účelem sjednáni private banking účtu. Alkohol, drogy a jedno nemilé překvapení. Bankéři jsou totiž ve skutečnosti bulvární novináři, kteří s pomocí lsti chtějí vylákat z baviče materiál pro skandální článek. Hra plná ostrých dialogů se nekompromisně trefuje do vztahu celebrity a bulváru, kde jsou obě strany ochotny v zájmu udržení se na vrcholu zradit sebe sama.

Rozehrává se zábavná partie, ve které se pozice ovládajícího a ovládaného v nečekaných zvratech mění tam a zpět. Hra plná vtipných dialogů se dotýká otázek etiky, vykořisťování médii a osobní zodpovědnosti.

Hrají: Karel Zima, Dana Morávková a Jan Řezníček